José Hogenkamp

Coaching


"Delen is helen!"

Als coach ondersteun en begeleid ik op verzoek een individuele medewerker, of een groep medewerkers in een organisatie. Ik help de kandidaat te leren: het ontwikkelen van bijv. zelfkennis en zelfvertrouwen, het inzicht krijgen in waar ben ik goed in, wat is mijn kracht, maar ook wat kan ik niet goed, en in groepsverband leren om goed samen te werken.

De coachvragen zijn werkgerelateerd, maar ik heb ervaren dat de privépersoon onlosmakelijk met de medewerker is verbonden. Het effect van mijn coaching zal in individuele situaties niet beperkt blijven tot het werk, omdat we ook ervaringen uit het privéleven zullen bespreken. Maar mijn ervaring is: delen is helen!

In de coachgesprekken krijgt de medewerker van mij nieuwe inzichten aangereikt. Ik help de medewerker opnieuw en anders te kijken naar zijn/haar (werk)situatie.

Kenmerken van coaching
Hans van der Veen van o.a. het boek ‘Zinvol ontwikkelen’ weet de essentie van coaching in drie woorden samen te vatten: kortdurende professionele vriendschap.
Kortdurend:
Coaching is resultaatgericht. Er vindt ontwikkeling plaats naar een door de gecoachte gewenste resultaat. De ontwikkeling is dus eindig. Het is niet de bedoeling van coaching om voor onbepaalde tijd periodiek te klankborden. 
Professioneel:
Een goede coach weet precies wat hij of zij aan het doen is. Die coach is bewust van zichzelf, de eigen valkuilen, de te hanteren methodieken en het gewenste resultaat, en heeft een gereedschapskist vol interventies die bijdragen aan het behalen daarvan. Een goede coach is zelf nooit uitgeleerd.
Vriendschap:
De relatie die de coach met de cliënt aangaat is betrokken, empatisch, met humor en geïnteresseerd en waar nodig confronterend. Geen uitwisseling uit beleefdheid, maar zeggen waar het op staat. Met het doel dat de ander er beter van wordt.

Werkwijze
Elk coachtraject begin ik met een persoonlijk intakegesprek met de medewerker. Ik vind het belangrijk dat deze dan zelf kan bepalen of er een ‘klik’ is. Een goede vertrouwensband is voor mij namelijk een voorwaarde in deze trajecten. Omdat er ook privésituaties aan de orde kunnen komen, wordt de vertrouwelijkheid hiervan duidelijk besproken.

Na deze intake met de medewerker, kijken we in een gezamenlijk gesprek met de organisatie naar de competenties: welke heeft de medewerker (meer) nodig voor zijn/haar functie, of in zijn/haar team en wat wil hij/zij zelf verder ontwikkelen? Vervolgens gaan we daarmee aan de slag. Met de medewerker wordt een coachtraject met concrete leerdoelen afgesproken.

De duur van een coachtraject wordt per situatie en afhankelijk van de coachvraag beoordeeld.
Neem gerust vrijblijvend contact met mij op als u meer over het coachen wilt weten.